کتاب لیر شاه اثر ویلیام شکسپیر با ترجمه جواد پیمان است؛  (King Lear) نمایشنامه ای تراژیک در 5 پرده اثر ویلیام شکسپیر است که آن را یکی از بزرگ‌ترین و ارزنده‌ترین تراژدیهای وی می‌دانند. این اثر به احتمال زیاد در سال ۱۶۰۵ میلادی نوشته شده‌است.

شخصیت‌های نمایش‌نامه:

لیر شاه پادشاه بریتانیا که در آخر عمر کشورش را بین دخترانش تقسیم می‌کند.
گانریل دختر بزرگ  و زن دوک آلبانی
ریگان دختر دوم  و زن دوک کورنوال
کردلیا دختر کوچک  و زن پادشاه فرانسه
دوک آلبانی همسر گانریل
دوک کرنوال همسر ریگان
امیر گلاستر پدر ادگار و ادموند
امیر کنت ندیم پادشاه
ادموند پسر نامشروع امیر گلاستر که در نهایت به پدر خود خیانت می‌کند.
ادگار پسر امیر گلاستر