کتاب دنیای معماها اثر جان گادوین با ترجمه فرزام حبیبی اصفهانی است؛ نامهایی که غالبا آن را شنیده و فقط مانند یک افسانه با آن برخورد کرده‌اند بدون اینکه به دنبال منبع افسانه مزبور بگردند و فلسفه پیدایش آن را بیابند.

حتی آنهایی که دریافته‌اند این اسامی به اشخاص و یا موجودات افسانه‌ای تعلق ندارد، بلکه چنین موجوداتی روی زمین زیسته‌اند و بسیاری از کارهایی را که به آنها نسبت می‌دهند، براستی انجام داده‌اند، کمتر کوشیده‌اند که توجیهی قابل قبول برای آن بیابند.

جان گادوین (John Godwin) در اثر حاضر تمامی تلاش خود را بر آن معطوف داشته که حقایق مسلم این موضوع‌ها را از آنچه که منطق‌ناپذیر است جدا کند.

لیکن منطق‌ناپذیر بودن را دلیل ناممکن بودن نمی‌داند و با ذکر نکاتی احتمالی خواننده را به اندیشیدن درباره آنها وامی‌دارد و ارزش کتاب حاضر نیز در همین است که ضمن سرگرم کردن خوانندگان با ارایه مطالب واقعی و افزودن بر دانسته‌های آنان، ذهن ایشان را معطوف به مسائلی می‌کند که کمتر به آن فکر کرده‌اند.