پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر (آربا و همکاران، 2008)

پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر (آربا و همکاران، 2008) 1
پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر (آربا و همکاران، 2008)

پرسشنامه-پيمایش-چارچوب-اجتماع-کاوشگر-(آربا-و-همکاران-2008)توضیحات

این پرسشنامه توسط آربا و همکاران (2008) طراحي شده و شامل 34 سوال در طيف ليکرت با 5 گزینه­ ی )کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم) است که سه مولفه­ حضور آموزشي، حضور اجتماعي و حضور شناختي را مورد ارزیابي قرار مي­ دهد. آربا و همکاران (2008) پایایي این مولفه ­ها را به ترتيب 94/0، 91/0 و 95/0 و پایایي کل ابزار را 94/0 گزارش کرده ­اند.

بعد از هنجاریابی در ایران:

پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر بعد از هنجاریابی در ایران توسط تقی­زاده و همکاران (1397) از 34 سوال به 32 سوال کاهش یافت. و سوالات 8 و 14 به دلیل داشتن بار عاملی نزدیک به هم بر روی دو عامل حذف ­شدند و در نهایت 32 سوال جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی آماده گردید. که در جدول زیر سوالات مربوطه به هر مولفه بعد از هنجاریابی آورده شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها : 32 (و 34 سوال نسخه اصلی)

تعداد مولفه : ۳ مولفه (حضور آموزشي، حضور اجتماعي و حضور شناختي)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 5

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید