پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض – 5 اسلاید

پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض - 5 اسلاید 1

پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض – 5 اسلاید

پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض - 5 اسلاید 2
پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض  پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض  پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض  پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض  پاورپوینت گیر انداختن وادار کردن به وفاداری با هزینه‌های بالای تعویض  — گیر انداختن، کی؟ کجا؟ چگونه؟ و … — امکان اجرای الگوی گیر انداختن به سه شیوه زیر Ø قانونی و از طریق نوشتن قرارداهایی با مفاد فسخ سخت که البته کمی کوتاه‏بینانه است Ø تکنولوژیکی و به وسیله اثرات گیرانداختن محصول‏مبنا یا فرآیندمبنا Ø اقتصادی و به کمک ایجاد محرک‏های قوی تا مشتریان قبل از تغییر ارائه‏دهنده خود دوباره فکر کنند — امکان ترکیب گیر انداختن با الگوهای تیغ و تیغه یا نرخ ثابت — لزوم توجه به عوامل مختلفی قبل از پیاده‏سازی این مدل همچون Ø عمر مفید (هرچه عمر مفید کوتاه‏تر باشد، هزینه های تعویض کمتر است) …

دیدگاهتان را بنویسید