پاورپوینت هوش عاطفی – 24 اسلاید

پاورپوینت هوش عاطفی -  24 اسلاید 1

پاورپوینت هوش عاطفی – 24 اسلاید

پاورپوینت هوش عاطفی -  24 اسلاید 2
پاورپوینت هوش عاطفی  پاورپوینت هوش عاطفی  پاورپوینت هوش عاطفی  پاورپوینت هوش عاطفی  پاورپوینت هوش عاطفی  •هوش عاطفی تعریف هوش – تعریف عاطفه – تعریف هوش عاطفی – ظهور و پیدایش هوش عاطفی – هوش عاطفی در تعلیم و تربیت – هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی – کاربرد هوش عاطفی در حیطه های آموزشی – روش های صحیح آموزش هوش عاطفی •ظهور و پیدایش هوش عاطفی: •هوش عاطفی (Emotional Intelligence )به عنوان یک موضوع مورد مطالعه از بطن روانشناسی علمی ظهور کرد.بحث های فلسفی در مورد رابطه بین تفکر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمین بیش از 2000 سال قبل برمی گردد.اما به صورت علمی و با توجه به فعالیت های روانشناسان در این حوزه ،در این مقاله از سال 1900 میلادی تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد.این سال ها را می توان به پنج دوره تقسیم کرد:پاورپوینت هوش عاطفی  •سال های 1969-1900 دوره ای که در آن مطالعات روان شناختی مربوط به هوش و عاطفه جدا و مستقل از یکدیگر صورت می گرفت.پاورپوینت هوش عاطفی  •سال های 1989-1970 دوره ای که طی آن روان شناسان به بررسی چگ …

دیدگاهتان را بنویسید