پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي – 17 اسلاید

پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي - 17 اسلاید 1

پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي – 17 اسلاید

پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي - 17 اسلاید 2
پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي مزاياي مدل Guest : • ترسيم واضحي از مولفه هاي مديريت منابع انساني و دسته بندي ورودي ها و خروجي ها به نمايش ميگذارد معايب مدل Guest : پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي   • اين مدل مبتني بر كاركنان بوده و در مواقعي كه رشد بلند مدت موسسه مورد نظر بوده و پرداخت براساس عملكرد خاصي صورت گيرد، نقش اتحاديه كارگري زير سوال ميرود • ارتباط بين مديريت منابع انساني و عملكرد بيان شده اما نوع عملكرد مشخص نيست. براي مثال معلوم نیست عملكرد مورد نظر در سطح فرد، گروه يا سازمان است؟ • عدم وجود ارتباط بين كليه Practice ‌ هاي منابع انساني و هر يك از استراتژي هاي رقابتي است استراتژی گروه= توسعه محصول، تنوع همگون، توسعه بازار استراتژی شرکت=  تمایز در بازارهای خاص از طریق J/V :  HRM استراتژی های پاورپوینت همسوسازي سطوح استراتژي   جذب: نفرات کم، نخبه، گرانقیمت آموزش: آموزش های پیشرفته تخصصی در کلاس جهان …

دیدگاهتان را بنویسید