پاورپوینت هماهنگي – 13 اسلاید

پاورپوینت هماهنگي - 13 اسلاید 1

پاورپوینت هماهنگي – 13 اسلاید

پاورپوینت هماهنگي - 13 اسلاید 2
پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي lپس از مطالعه اين فصل شما مي‌توانيد: lهماهنگي را تعريف و اهميت آن را در سازمان شرح دهيد. lرابطه هماهنگي و حيطه نظارت را  توصيف نمائيد. lراههاي ايجاد هماهنگي را شرح دهيد. پاورپوینت هماهنگي lهماهنگي عبارت از، ادغام فعاليت‌هاي واحدهاي مختلف سازمان به منظور يكپارچه نمودن كوشش و تلاش كاركنان براي رسيدن به هدف نهايي l1- هماهنگي از طريق رعايت سلسله مراتب فرماندهي،و اعمال اصول رسمي سازمان خصوصاً توجه به حيطه نظارت و استفاده از كمك‌هاي كارشناسان ستادي l2- هماهنگي از طريق استاندارد كردن فعاليت‌هاي سازماني، كه اعمال هماهنگي را با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات موضوعه به صورت خودكار تسهيل و به مرحلة اجرا در مي‌آورند پاورپوینت هماهنگي متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت هماهنگي است؛ برای دانلود کل پاورپوینت هماهنگي از لینک زیر استفاده کنید: …

دیدگاهتان را بنویسید