پاورپوینت هماهنگي – 11 اسلاید

پاورپوینت هماهنگي  - 11 اسلاید 1

پاورپوینت هماهنگي – 11 اسلاید

پاورپوینت هماهنگي  - 11 اسلاید 2
پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي پاورپوینت هماهنگي lهدف‌هاي آموزشي lپس از مطالعه اين فصل شما مي‌توانيد: lهماهنگي را تعريف و اهميت آن را در سازمان شرح دهيد. lرابطه هماهنگي و حيطه نظارت را  توصيف نمائيد. راههاي ايجاد هماهنگي را شرح دهيد.پاورپوینت هماهنگي lتعريف هماهنگي lهماهنگي عبارت از، تقسيم كار سازمان به نحوي كه بهره‌وري و كارآيي افزايش يابد. براي اجراي هماهنگي سازماني، واحدها بايد از وظايف و نوع فعاليت‌هاي يكديگر مطلع باشند؛ به نحوي كه كاركنان بدون اصطكاك با يكديگر كار كنند.پاورپوینت هماهنگي متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت هماهنگي است؛ برای دانلود کل پاورپوینت هماهنگي از لینک زیر استفاده کنید: …

دیدگاهتان را بنویسید