پاورپوینت هزینه های کیفیت – 35 اسلاید

پاورپوینت هزینه های کیفیت -  35 اسلاید 1

پاورپوینت هزینه های کیفیت – 35 اسلاید

پاورپوینت هزینه های کیفیت -  35 اسلاید 2
پاورپوینت هزینه های کیفیت پاورپوینت هزینه های کیفیت پاورپوینت هزینه های کیفیت پاورپوینت هزینه های کیفیت پاورپوینت هزینه های کیفیت طبق آخرین بررسی ها ، ارزش کیفیت باید مبتنی بر توانایی های   آن در افزایش سود سازمان باشد .در دنیای سودگرای امروز، تصمیم ها براساس گزینه ها و تأثیر هر گزینه بر هزینه و درآمد واحد تجاری اتخاذ می شوند . کارایی هر کسب و کاری با پول سنجیده می شود. بنابراین همانطور که هزینه های نگهداری ، تولید، طراحی، بازرسی، فروش و فعالیت های دیگر شناخته می شوند، هزینه های کیفیت هم باید شناخته شود . از آنجا که این هزینه هیچ فرقی با دیگر هزینه ها ندارد، می تواند مثل آنها در جهت نیل به اهداف کیفیت بهتر و رضایت مشتری با هزینه ی پایین تر، مورد برنامه ریزی، بودجه بندی ،سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ چرا که کاهش هزینه های کیفیت ، منجر به افزایش سود می شود .  پاورپوینت هزینه های کیفیت هزینه های کیفیت کدامند ؟ سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند از :  پاورپوینت هزینه های کیفیت §هزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق …

دیدگاهتان را بنویسید