پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد- 5 اسلاید

پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد-  5 اسلاید 1

پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد- 5 اسلاید

پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد-  5 اسلاید 2
پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد پاورپوینت هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید هر چقدر که برای شما می‌ارزد — «هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید»، کی؟ کجا؟ چگونه ؟ و … — مناسب برای بازارهای رقابتی و دارای شرایطی چون: — محصولاتی با هزینه حاشیه‏ای پایین — رابطه قوی بین گروه‏های رقیب — بستری از مشتریان بی غرض و منصف — دارای کاربرد در بازارهای B2B علاوه بر B2C — استفاده از این مدل برای درصد خاصی از محصولات یا خدمات و نه تمام آن — «هر چقدر می‌خواهید پرداخت کنید»، کی؟ کجا؟ چگونه ؟ و … — مناسب برای بازارهای رقابتی و دارای شرایطی چون: — محصولاتی با هزینه حاشیه‏ای پایین — رابطه قوی بین گروه‏های رقیب — بستری از مشتریان بی غر …

دیدگاهتان را بنویسید