پاورپوینت هدایت و رهبری کردن – 18 اسلاید

پاورپوینت هدایت و رهبری کردن - 18 اسلاید 1

پاورپوینت هدایت و رهبری کردن – 18 اسلاید

پاورپوینت هدایت و رهبری کردن - 18 اسلاید 2
پاورپوینت هدایت و رهبری کردن پاورپوینت هدایت و رهبری کردن پاورپوینت هدایت و رهبری کردن پاورپوینت هدایت و رهبری کردن   تعريف رهبري : پاورپوینت هدایت و رهبری کردن   رهبر كسي است كه واجد بهترين شناخت نسبت به هنجارهايي باشد كه در گروه ، بيشترين ارزش را دارد . هم نوايي او بالاترين رتبه را نصيبش مي كند و اين موجب جذب مردم ميشود و به طور ضمني حق كنترل گروه را براي او پديد مي آورد . رهبري به كاربردن اختيار و تصميم گيري است . رهبري ابتكار فعاليتهايي است كه منجر به الگوي سازگار تعامل گروه به سوي حل مسائل متقابل گردد . رهبري شخصي است كه مؤثرترين تغيير را در عملكرد گروه پديد مي آورد .   . بطور كلي رهبري فراگرد تاثير گذاري بر فعاليتهاي يك فرد يا گروه است كه در وضعيت معين در جهت تحقق هدفي كوشش ميكنند . از اين تعريف استنباط مي شود كه  فراگرد رهبري تابعي از متغيرهاي رهبر، پيرو و ساير متغيرهاي وضعيتي است .   نقش و وظيفه رهبري : پاورپوینت هدایت و رهبری کردن   نقش رهبر يا رهبران را مي توان با خلاصه اي از وظايف آنها در شرايط ووضعيت هاي مختلف توضيح …

دیدگاهتان را بنویسید