پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر – 15 اسلاید

پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر - 15 اسلاید 1

پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر – 15 اسلاید

پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر - 15 اسلاید 2
پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر  پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر  پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر  پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر  پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه هاي موجودی نقطه سر به سر  ►    موجودیInventory) ) §كميتي از كالا يا مواد اوليه كه در سازمان براي مدت زماني بدون مصرف نگهداري شده و بر اساس تصميم گيري جهت مصرف يا فروش در حال انتظار مي باشد. ×موجوديها بمنظور توليد محصول يا سرويس و نگهداری تجهيزات کاربرد دارند. ►انواع موجودی ×موجودی مستقيم:   – مواد خام   – محصولات نيمه ساخته و کار در جريان (WIP)   – قطعات و مواد استاندارد   – محصولات ساخته شده  پاورپوینت مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی انواع موجود يها هزينه …

دیدگاهتان را بنویسید