پاورپوینت قدرت و سیاست – 20 اسلاید

پاورپوینت قدرت و سیاست - 20 اسلاید 1

پاورپوینت قدرت و سیاست – 20 اسلاید

پاورپوینت قدرت و سیاست - 20 اسلاید 2
پاورپوینت قدرت و سیاست پاورپوینت قدرت و سیاست پاورپوینت قدرت و سیاست پاورپوینت قدرت و سیاست تعريف قدرت: الف_ظرفيت تحقيق (اثرگذاري)بر هدفهاي سازمان ب-توانايي تاثير گذاردن بر جريان امكانات و منابع به سمت يك سلسله اهراف مورد نظر بر خلاف اهداف ديگر مي باشد. پاورپوینت قدرت و سیاست   ج-نيرويي كه اگر به كار گرفته شود بتواند احتمال انجام رفتار خاصي را بالا ببرد و اگر به كار گرفته نشود رفتار به شكل ديگري انجام مي شود پاورپوینت قدرت و سیاست   د-توانايي بالقوه يك فرد و يا يك گروه براي نفوذ در فرد يا گروه ديگر 2)قدرت پاداش: اين قدرت بر حسب درجه كنترل يك شخص بر پاداشهايي كه براي ديگران با ارزش مي باشند سنجيده مي شود. قدرت پاداش علاوه بر پاداشهاي مادي شامل ديگر پاداشها هم ميشود :همانطور كه مي دانيم تنها براي گرفتن حقوق افراد كار نمي كنند بلكه دلايل بيشماري براي كاركردن است از جمله شهرت،موقعيت اجتماعي و…. مدير سازماني تا آنجايي از قدرت پاداش برخوردار بود كه بتواند براي ارضاي اين نيازها اقدام مناسب را به عمل آورد. 3)قدرت اجباري: اجبار زماني پديد مي آيد كه شخصي از توانايي تن …

پاسخی بگذارید