پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی – 23 اسلاید

پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی - 23 اسلاید 1

پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی – 23 اسلاید

پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی - 23 اسلاید 2
پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی تعریف قدرت: توان الف در اعمال نفوذ بر رفتار ب، به گونه ای که ب کاری را انجام دهد، که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد آن را به گونه ای دیگر انجام میداد.این تعریف بر سه رکن استوار است: 1- توان بالقوه ای که الزاما نباید بالفعل شود،2- یک رابطه وابسته، و 3- این که ب در رفتار خود صاحب اختیار است. مهمترین ویژگی قدرت این است که تابعی وابسته است. هرقدر وابستگی ب به الف بیشتر باشد الف قدرت بیشتری میتواند اعمال نماید.(ارائه درسی خاص تنها توسط فقط یک استاد در یک دانشکده). پایگاههای قدرت: پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی   •1-قدرت مبتنی بر زور(اجبار ): • مبنای این قدرت بر اساس ترس یا تهدید است . زور می تواند به صورت تنگ کردن عرصه به شخص ،محرومیت از دسترسی به نیازهای اولیه ،کاهش مزایا ی مادی و منزلتی و انواع تهدید ها بسط یابد . •2-قدرت مبتنی بر پاداش : • اگر کسی بتواند چیزی را که دارای ارزش مثبت است به دیگری بدهد یا ب …

دیدگاهتان را بنویسید