پاورپوینت قدرت،سياست و تحول سازمان – 29 اسلاید

پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان  - 29 اسلاید 1

پاورپوینت قدرت،سياست و تحول سازمان – 29 اسلاید

پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان  - 29 اسلاید 2
پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان • قدرت و سياست واقعيتهاي مسلم زندگي اجتماعي و سازماني هستند و فرد براي مؤثر بودن در سازمان بايد بخوبي آنها را درك كند. براي ايجاد تحول در سازمان هم به دانش و مهارت در عرصه قدرت و سياست نياز است و به قول وارنر برك( worner burke ) هدف تحول ايجاد تعبير است و براي ايجاد آن بايد ازقدرت استفاده كرد. •قدرت ممكن است شكلهاي متعددي از جمله مثبت و منفي داشته باشد. •مثالهايي از كاربردهاي مثبت قدرت •رهبري ، تأثيرگذاري، تشويق ، ترغيب •مثالهايي از كاربردهاي منفي قدرت •تخريب ، اجبار ، صدمه ، زورگويي پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان پاورپوینت  قدرت،سياست و تحول سازمان •قدرت نه خوب است و نه بد هرچند به گفته لورد آكسون قدرت ميل به فساد دارد اما بسياري از مشكلات قدرت برخاسته از اهداف صاحبان قدرت و ابزار مورد استفاده است. •تعاريف …

دیدگاهتان را بنویسید