پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری – 37 اسلاید

پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری - 37 اسلاید 1

پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری – 37 اسلاید

پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری - 37 اسلاید 2
پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری §براساس اصل29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي  ،بيكاري ،پيري ،از كارافتادگي ،بي سرپرستي ،درراه ماندگي حوادث وسوانح ونياز به خدمات بهداشتي و درماني ومراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه وغيره حقي است همگاني .دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودر آمد هاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات وحمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.” پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری §در مورد بیمه های اجتماعی که از طریق دریافت حق بیمه از شاغلین تامین مالی می شوند مساله اساسی افزایش بار تکفل جامعه (نسبت افراد 60 سال و بالاتر به افراد 15 تا 59 سال یا جمعیت شاغل )است   – افزایش بار تکفل به معنای به معنای کاهش نسبت جمعیت شاغل به عنوان پرداخت کننده حق بیمه است که نیاز های جمعیت در حال افزایش سالخورده را تامین می کنند   §در شرایط افزایش بارتکفل حمایت از جمعیت سالخورده بخش مهمی …

دیدگاهتان را بنویسید