پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن – 6 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن - 6 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن – 6 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن - 6 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن برخی از فعل ها مانند « آمد» تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند .بعضی دیگر مانند « شستن » ، علاوه بر نهاد به مفعول نیاز دارند و بعضی دیگر مثل « خرید » علاوه بر نهاد و مفعول ، متمم هم می گیرند تا معنی کامل تری به خواننده منتقل کنند . اسم آن بخش از جمله است که برای نامیدن کسی یا چیزی به کار می رود و می تواند در جایگاه نهاد ، مفعول و یا متمم قرار گیرد و نقش نهادی و مفعولی و یا متممی پیدا کند . اجزای اصلی تشکیل دهنده ی جمله ، فعل و اسم هستند . گفت و گو : پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم شکفتن   « من عرف نفسه فقد عرف ربه » خود شناسی اولین و مهمترین مرحله ی فعالیت های اجتماعی یک فرد و مقدمه ی هر آن چیزی است که یک انسان برای دست یافتن به یک زندگی سعادتمندانه به آن نیاز دارد . و در بیشتر مکتب های روان شناسی بر اهمیت آن تاکید شده است . فعالیت های نوشتاری : پاورپوینت فارسی هشتم درس چ …

دیدگاهتان را بنویسید