پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم - 10 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم - 10 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم دانش ادبی : آرایه های ادبی –  واج آرایی :  پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم   هرگاه نویسنده یا شاعر در نوشته ی خود از یک حرف یا صدا بیش از اندازه استفاده کند و با این وسیله نوشته ی خود را زیباتر کند از صنعت ادبی واج آرایی یا نغمه ی حروف استفاده کرده است مثال : لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست   /   لَختی بخند خنده ی گل زیباست   ( حرف  خ  ) کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است   (  حرف  ف  ) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است   /    باد خنک از جانب خوارزم وزان است   (  حرف  خ  ) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند   (  حرف   چ  ) خود آزمایی هاو نکات تکمیلی : پاورپوینت فارسی هشتم درس سوم   *تویی که در این روزگار چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران چشم و چراغ بودن ،  کنا …

دیدگاهتان را بنویسید