پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم – 12 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم - 12 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم – 12 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم - 12 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم لغات و اصطلاحات : حدقه :  مردمک چشم داس :  از ابزار کشاورزی جُثّه :  هیکل خزان  :  پاییز زر : طلا پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم   پدیدار  :  نمایان ، آشکار دانش ادبی : تشبیه :  مانند کردن چیزی به چیز دیگر. تشبیه چهار رکن دارد : مشبه = چیزی که آن را به چیز دیگر تشبیه می کنیم  مشبه به  =  آنچه مشبه به آن ماننده شده است  وجه شبه = ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به   تاریخ ادبیات  : پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم   *سعدی  : مشرف الدین مصلح بن عبدالله ،  شاعر قرن هفتم ، در سال 655 بوستان را به نظم در آورد و در سال 656 گلستان را تألیف کرد *سنایی  :  شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم آثار : حدیقه الحقیقه     –      کارنامه ی بلخ  *صائب  :  شاعر قرن یازدهم . در دربار شاه عباس صفوی به « ملک …

دیدگاهتان را بنویسید