پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین – 6 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین - 6 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین – 6 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین - 6 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین کلمات کلیدی : حدقه : کاسه ی چشم . جثّه : بدن . زر ناب : طلای خالص . نژند : اندوهگین و غمناک . گل کامکار: نوعی گل سرخ . تماثیل : جمع تمثال به معنی تصویرها . هجر : دوری. صورتگر : نقاش . تاریخ ادبیات : نهج البلاغه : نام کتابی از امیرالمومنین است که سید رضی آن را جمع آوری کرده است و سه بخش اصلی دارد : خطبه ها ، نامه ها و کلمات قصار قاآنی :از شاعران بزرگ عصر قاجاری است و کتاب مهم او «پریشان» است که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است . گفت و گو : پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین   طاووس در ادبیات فارسی نماد تلون و رنگارنگی است و البته زیبایی و در عین حال پاهای او همواره در سنت ادب فارسی به زشتی شهره بوده است . خفاش نمادی از نابینایی و کوری در عین روشنایی است یا به تعبیری دیگر ، ندیدن حقایق آشکار. فعالیت نوشتاری : پاورپوینت فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را …

پاسخی بگذارید