پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم - 10 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم - 10 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم               *تشبیه:    هرگاه دو شخص یا دو چیز را به هم شبیه کنند      مثال : نسیم مانند مادری مهربان است هر تشبیه قسمتهای مختلفی دارد که به هر قسمت از آن  پایه   یا رکن گفته می شود   ارکان تشبیه:  به پایه های مختلف تشبیه ، ارکان تشبیه می گویند. *در تشبیه چند قسمت(رُکن) وجود دارد:    1) قسمتی که به چیزی دیگری شبیه می شود  که به آن مشبه  moshabbah)) یا رکن اول می گویند. مثل :”نسیم” در مثال بالا. پاورپوینت فارسی دوم متوسطه درس سوم   2)اگر قسمت اول تشبیه به کلمه ی دیگری شبیه بشود ، مشبه به (moshabbahonbeh) یا رکن دوم گفته می شود  مثل:” مادر “در مثال بالا. 3)بین مشبه و مشبه به ، ویژگی های مشترکی وجود  دارد که یک تشبیه را برقرار می کند به این ویژگی  وجه شبه یا رکن س …

دیدگاهتان را بنویسید