پاورپوینت سازمان رسمی – 5 اسلاید

پاورپوینت سازمان رسمی - 5 اسلاید 1

پاورپوینت سازمان رسمی – 5 اسلاید

پاورپوینت سازمان رسمی - 5 اسلاید 2
پاورپوینت سازمان رسمی پاورپوینت سازمان رسمی پاورپوینت سازمان رسمی پاورپوینت سازمان رسمی سازمان رسمی، ساختاری برنامه‌ریزی‌شده از نقش‌ها است؛ که به‌صورت رسمی سامان یافته‌است. به‌عبارت دیگر، سازمان رسمی، عبارت است از سیستم یا شبکه‌ای از ارتباطات و اختیار، که افراد و گروه‌هایی که وظایف مهمی انجام می‌دهند، را به‌هم مرتبط می‌سازد. سازمان رسمی دربردارنده قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها می‌باشد که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان جاری می‌شود تا همه امور در چارچوب نظم و قانون صورت پذیرد. این مجموعه قوانین خوب می‌باشند اما باید فراموش نکنیم که نباید آنقدر به وضع قوانین مختلف بپردازیم که در اصطلاح سازمان را سردرگم و پیچیده کنیم .   سازمان غیررسمی که به نام سازمان سایه هم مشهور می‌باشد، در دل سازمان رسمی شکل می‌گیرد .این سازمان‌ها به خاطر آن ایجاد می‌شوند که اصولاً سازمان رسمی نمی‌تواند برطرف‌کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد، بنابراین کارکنان د …

دیدگاهتان را بنویسید