پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا – 49 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا - 49 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا – 49 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا - 49 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا پاورپوینت ریاضی نهم فصل دوم معرفی اعداد حقیقی و گنگ و گویا مثال 2: کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟   Q∩ Q^′=∅                           Q∪Q^′=R                       N⊂Q^′                        Z⊂Q                   Z⊂Q^′              &nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید