پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 5 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 5 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 5 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 5 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها معرفی مجموعه: در زندگی روزمره از واژه هایی مانند دسته ، گروه و مجموعه استفاده می کنیم.اگر چند عدد را داخل دو آکولاد قرار دهیم و آن را با حرفی چون A,B و… نام گذاری کنیم و بنویسیم مثلا                           در این صورت یک مجموعه تشکیل داده ایم .به هریک از ارقام 1،2،3 یک عضو می گوییم . مجموعه A دارای 3 عضو است . *مجموعه شمارنده های طبیعی و اول عدد60   *در نمایش مجموعه ، جا به جایی اعضای مجموعه مهم نیست . *عدد 2 عضوی از مجموعهB است و به این صورت نوشته می شود                   و   پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها          & …

دیدگاهتان را بنویسید