پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 79 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 79 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 79 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 79 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها د) تمام زیرمجموعه های چهار عضوی آن را بنویسید. {0,1,10,8}     پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها                                                                                                                 یکی ه) آیا به جز زیرمجموعه …

دیدگاهتان را بنویسید