پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال – 6 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال - 6 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال – 6 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال - 6 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال احتمال : در سال گذشته خواندید احتمال رخداد یک پیشامد را از دستور زیر محاسبه می کنیم .   تعداد حالت های مطلوب        =احتمال رخداد یک پیشامد  تعداد کل حالت های ممکن   پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال                  s  : مجموعه شامل همه حالت های ممکن ( فضای نمونه ای ) A : مجموعه شامل همه حالت های مطلوب ( پیشامد) *در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را بدست آورید : پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها و احتمال   *در جعبه ای 3 مهره قرمز ، 4 مهره آبی ، 5مهره سبز وجود دارد .اگر 1 مهره به طور تصادفی از این جعبه خارج کنیم احتمال اینکه مهره آبی باشد را بدست آورید . متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ر …

دیدگاهتان را بنویسید