پاورپوینت درس 10 هویت اجتماعی پایه دوازدهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران

پاورپوینت درس 10 هویت اجتماعی پایه دوازدهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران 1

پاورپوینت درس 10 هویت اجتماعی پایه دوازدهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران

پاورپوینت درس 10 هویت اجتماعی پایه دوازدهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران 2
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 33 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دهم ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران در معرفی جوامع به ویژگی های جمعیتی و اقتصادی آنها اشاره می شود. می دانید چرا؟ جوامع هویت جمعیتی و اقتصادی دارند و از این رو در معرفی آنها به ویژگی های جمعیتی و اقتصادیشان نیز اشاره می شود. جمعیت هر جامعه بخشی از هویت آن جامعه محسوب می شود. اندازۀ جمعیت و جوان یا پیر بودن، روستایی یا شهری بودن، بیکار یا شاغل بودن آنها از جمله ویژگی های جمعیتی یک جامعه است. چه ویژگی های دیگری نشان دهندۀ هویت جمعیتی یک جامعه است؟ جوامع مختلف هویت های اقتصادی گوناگونی دارند. دولتی یا غیردولتی بودن، مستقل یا وابسته بودن، مقاوم یا شکننده بودن، تک محصولی بودن یا نبودن، سرمایه داری یا سوسیالیستی یا اسلامی بودنِ اقتصاد نیز از جمله ویژگی های اقتصادی یک جامعه است. جمعیت و اقتصاد هر جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارند؟ آیا می توانید به برخی از ویژگی های جمعیتی و اقتصادی جامعۀ ایران اشاره کنید؟ جمعیت چه رابطه ای با هویت جامعه دارد؟ …

دیدگاهتان را بنویسید