پاورپوینت  حسابداری مدیریت – 56 اسلاید

پاورپوینت  حسابداری مدیریت - 56 اسلاید 1

پاورپوینت  حسابداری مدیریت – 56 اسلاید

پاورپوینت  حسابداری مدیریت - 56 اسلاید 2
پاورپوینت  حسابداری مدیریت پاورپوینت  حسابداری مدیریت پاورپوینت  حسابداری مدیریت پاورپوینت  حسابداری مدیریت تحولات سريع در صنايع توليدی جهان ، شامل رقابت سنگين در بازارهای جهانی ، نوآوريهای تکنولوژی و پيشرفت سيستمهای کامپيوتری بوده است . اين تحولات موجب شده است که شرکتهايي که توان هم آهنگ کردن عمليات خود را باشرايط جديد داشته اند بصورت شرکتهايی موفق جهانی درآيند و شرکتهای که چنين توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند. در شرايط جديد ، حسابداران مديريت نيز ناچار از ابداع و بکارگيری روشها و سيستمهايی بوده اند که جوابگوی نيازهای روز شرکتها باشد و از جمله اين روشها : vABC چيست ؟ پاورپوینت  حسابداری مدیریت هزينه يابی بر مبنای فعاليت كه داخل ساختار سيستم حسابداری هزينه قرار  می گيرد. vآيا ABC يک روش ارزيابی موجودی کالا است؟ nاين روش می تواند همانند روش های سنتی برای ارزيابی موجودی کالا استفاده گردد.يا با کمک سيستمهای کامپيوتری فقط برای بدست آوردن اطلاعات بيشتر و دقيق تر برای تصميمات مديران استفاده شود. nاگر ABC به عنوان يک مدل حمايتی برای …

دیدگاهتان را بنویسید