پاورپوینت حسابداري منابع انساني – 8 اسلاید

پاورپوینت حسابداري منابع انساني - 8 اسلاید 1

پاورپوینت حسابداري منابع انساني – 8 اسلاید

پاورپوینت حسابداري منابع انساني - 8 اسلاید 2
پاورپوینت حسابداري منابع انساني پاورپوینت حسابداري منابع انساني پاورپوینت حسابداري منابع انساني پاورپوینت حسابداري منابع انساني عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. پاورپوینت حسابداري منابع انساني   در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است. و باید توجه داشت در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.   روند تحولات حسابداری : حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل ۱- حسابداری سیاهه نویسی – ۲- حسابداری مالی ۳ – حسابداری مدیریت …

دیدگاهتان را بنویسید