پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها – 13 اسلاید

پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها - 13 اسلاید 1

پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها – 13 اسلاید

پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها - 13 اسلاید 2
پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها                  روش‌هاي مختلف پيش‌بيني فاکتورهاي محيطي روش تحليل روند (trend analysis) پاورپوینت حذف و اولويت‌بندي استراتژي‌ها    براي همه فاکتورها روند گذشته موجود نيست.  همواره به طور قطع نمي‌توان مدعي شد که آينده از روند حاکم بر گذشته پيروي مي‌کند.  روند بسياري از پارامترها از نظم خاصي پيروي نمي‌کند و آماري نيست. روش نظريات کارشناسان  همواره دسترسي به يک نمونه مناسب و کافي از کارشناسان در مورد هر فاکتور وجود ندارد.  در صورت بالا بودن انحراف استاندارد ، نمي‌توان  نظري قطعي ارايه داد.              روش پيش‌بيني در مدل مبنا (اناليز ETOP) در مدل مبنا از ر …

دیدگاهتان را بنویسید