پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی فرانسه

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی فرانسه 1
پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی فرانسه

پاورپوینت-تحلیل-کتابخانه-ملی-فرانسهپاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی فرانسه؛ 22 اسلاید، قابل ویرایش

مختصری اط متن:
مسابقه طراحی کتابخانه ی جدید در سال 1989 برگزار شد و شرکت کنندگان شامل 20 معمار بودند که توسط کمیسیونی از قبل گزینش شده و برنده شگفت آور این مسابقه دومینیک پرو از فرانسه بود که در آن زمان تنها 36 سال داشت طرح پیشنهادی او کاملا واضح و …

فهرست مطالب
این فایل شامل بخش های زیر است:
موقعیت
معمار
ویژگی بنا
اده طراحی
ریزفضاها
بررسی قفسه ها
مصالح
هسته اصلی
پلان
و…

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید