پاورپوینت با موضوع \

پاورپوینت با موضوع  1

پاورپوینت با موضوع \

پاورپوینت با موضوع  2
    فرمت: ppt تعداد اسلاید: 107     فهرست مطالب: تعريف سند انواع اسناد مفهوم جعل جعل و جاعل مصاديق جرم جعل قلم بردن الحاق محو يا اثبات يا سياه كردن دست بردن در تاريخ سند الصاق به كار بردن مهر ديگرى چند نمونه پروندۀ موجود در مخازن اسناد ملي در زمينة جعل اسناد اركان جرم جعل انواع جعل جعل معنوی مجازات جرم جعل و بهره گيری از سند مجعول ماده 532 قانون مجازات اسلامي جاعل و بهره بردار مشكلات جعل ضرر معنوی ضرر اجتماعي ابزار معنوی جعل راه های امكان دسترسي به مخازن اسناد و اوراق ثبتي و اسناد مالكيت روش هاى تشخيصى اسناد جعلى برخي راهكارهای پيشگيری از جعل اسناد نکات مهم در تنظيم قرارداد به منظوركاهش جعل نكات قابل توجه در صدور چك قانون مجازات اسلامي ايران – فصل پنجم – جعل و تزوير : مواد 523 الي542 منابع و ماخذ       …

دیدگاهتان را بنویسید