پاورپوینت با موضوع ” منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان “

پاورپوینت با موضوع " منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان " 1

پاورپوینت با موضوع ” منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان ”

پاورپوینت با موضوع " منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان " 2
    فرمت: ppt تعداد اسلاید: 88   فهرست مطالب: تعریف کارگر تعریف کارفرما تعریف کارگاه تعريف‌ قرارداد كار شرایط انعقاد قرارداد موارد لازم در تنظیم قرارداد تغییر در وضعیت حقوقی مالکیت کارگاه تعليق‌ قرارداد كار حوادث غیرقابل پیش بینی مرخصی بدون حقوق  توقیف کارگر خاتمه قرارداد مطالبات کارگر حقوق و مزایای حمایتی قصور در انجام وظایف قانونی برگشت بکارکارگران پس ازفعالیت مجدد کارگاه بیمه بیکاری پرداخت حق سنوات حق سنوات در زمان کاهش توانایی ها حق ‌السعی مزدثابت نحوه پرداخت مزد پرداخت مساوی به کارمساوی تعیین حداقل مزد کارگران موارد قابل برداشت از مزد کارگر فوق العاده ماموریت ساعات کار کارگر ساعات کارهای سخت و زیان آور كارنوبتي مدت ساعت کار ماهانه ارجاع کار اضافی به کارگر تعطيلات‌ و مرخصي‌ها شرايط‌ كار زنان‌ شرايط‌ كار نوجوانان‌     فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار بازرسي‌ كار   فصل5- آموزش واشتغال كارآموز و مراكز كارآموزي‌ اشتغال اشتغال‌ اتب …

دیدگاهتان را بنویسید