پاورپوینت انسجام گروهی – 6 اسلاید

پاورپوینت انسجام گروهی - 6 اسلاید 1

پاورپوینت انسجام گروهی – 6 اسلاید

پاورپوینت انسجام گروهی - 6 اسلاید 2
پاورپوینت انسجام گروهی پاورپوینت انسجام گروهی پاورپوینت انسجام گروهی پاورپوینت انسجام گروهی پاورپوینت انسجام گروهی انسجام گروهی جایگاه خاصی در نظریه های پویاییهای گروهی دارد. انسجام گروهی درجه تمایل اعضای گروه به ماندن در گروه است. در گروههای منسجم افراد تعصب و تعلق خاصی به گروه دارند. به نظر سامر گروه وقتی از انسجام برخوردار است كه اعضای آن حس كنند به گروه تعلق دارند. فرد در گروههای منسجمتر، نسبت به پیشرفت گروه بسیار حساس است ؛ اهداف گروه همچنین فعالیتها و ابزارهای رسیدن به اهداف برای فرد اهمیت دارد ؛ عضویت در گروه جذابیت خاصی برای اعضا دارد و جذابیت گروهای جایگزین كمتر است ؛ وفاداری اعضا به گروه بیشتر است ؛ گروه در تأمین اهداف و ارضای نیازهای اعضا قوی عمل می كند؛ به دلیل یگانگی بین اهداف گروه و اهداف افراد، وحدت و انسجام زیاد است (هرچقدر گروه بتواند این یگانگی اهداف را بیشتر كند، انسجام گروهی افزایش می یابد)؛ افراد منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح می دهند؛ صداقت و اعتماد بین اعضای گروه زیاد است ؛ فرد احساس امنیت بیشتری می كند؛ فشارهای گروهی و سازگاری با گروه شدیدتر است و گروه …

دیدگاهتان را بنویسید