پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی – 9 اسلاید

پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی - 9 اسلاید 1

پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی – 9 اسلاید

پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی - 9 اسلاید 2
پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی پاورپوینت ابعاد چهارگانه کارهای ارتباطی بتازگی تماس تلفنی با یک مشتری بالقوه را به پایان رسانده اید، و او با برگزاری یک جلسه فروش رو در رو با نماینده ای از شرکت شما موافقت کرده است. اما شخص مناسب برای این جلسه کیست؟ شما دو انتخاب دارید: نخست، حمید، که عاشق صحبت کردن است و دوستان زیادی در کار دارد. او یقینا یک “فرد اجتماعی” است. انتخاب دوم حسین است، که ساکت تر بوده و بنظر می رسد همواره می تواند نیازهای احساسی یا هیجانی دیگران را درک کند. او به اندازه حمید اجتماعی نیست، اما قدرت درک بالاتری دارد. انتخاب صحیح – یا انتخاب غلط – می تواند به معنای بُرد یا باخت در این معامله مهم باشتد. مدیران بسیاری مرتبا با چنین موقعیتهایی مواجه می شوند. مهارتهای بین فردی برای حفظ انگیزه تیم و رساندن آنها به بالاترین سطح کارایی ضروری است. با استفاده خوب از مهارتهای بین فردی، می توانید شادی و مشارکت تیم در کارشان را افزایش دهید، و بهره وری سازمانتان را بهبود بخشید. پاورپوین …

دیدگاهتان را بنویسید