نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل و نمونه محاسبه تعدیل پروژه واقعی

نرم افزار محاسبه تعدیل تحت اکسل و نمونه محاسبه تعدیل پروژه واقعی

این فایل جهت محاسبه تعدیل تهیه شده است و قابل استفاده در کلیه پروژه ها می باشد. جهت آموزش یک نمونه از محاسبه تعدیل در یک پروژه واقعی محاسبه شده است که کاربر عزیز میتواند اعداد و مقادیر را متناسب با پروژه تغییر دهد. این نرم افزار تحت اکسل می باشد  …

دیدگاهتان را بنویسید