طرح درس تقارن مرکزی ریاضی پنجم

طرح درس تقارن مرکزی ریاضی پنجم 1

طرح درس تقارن مرکزی ریاضی پنجم

طرح درس تقارن مرکزی ریاضی پنجم 2
دانش آموزان در کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان با تقارن مرکزی آشنا می شوند. در این درس فراگیران به مفهوم تقارن مرکزی پی برده و می توانند قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بیابند. ساختار این فصل از دو فعالیت، دو کار در کلاس و یک تمرین شکل گرفته است. بهتر است تدریس این درس بر اساس یک طرح درس روزانه انجام گرفته تا بازدهی کار بیشتر شود. در این قسمت، دو طرح درس روزانه جهت تدریس درس تقارن مرکزی آورده ایم. این طرح درس ها جمعا دارای 5 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن ها وجود دارد. طرح درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن به اهداف، وسایل کمک آموزشی، روش تدریس، مدل کلاس، برقراری ارتباط، ارزشیابی تشخیصی، ایجاد انگیزه، اجرای تدریس، ارزشیابی پایانی، جمع بندی و تعیین تکلیف پرداخته شده است. طرح درس دوم شامل 3 صفحه بوده و در آن پس از انجام مراحل مقدماتی به سراغ تدریس درس رفته ایم. توضیحات لازم برای تدریس درس به همراه فعالیت های که معلم و دانش آموز در حین تدریس باید انجام دهند در طرح درس منظور شده است. لازم به ذکر است: در این مجموعه علاوه بر طرح درس های فوق، فایل راهنم …

دیدگاهتان را بنویسید