راهنمای انتخاب آزمون های آماری

راهنمای انتخاب آزمون های آماری 1

راهنمای انتخاب آزمون های آماری

راهنمای انتخاب آزمون های آماری 2
این نمودار یک صفحه ای آزمون های مربوط به فرضیه های ارتباطی و تفاوتی و همچنین آزمون های مربوط به دسته بندی موردها(آزمودنی ها) و شناسایی متغیر های مخفی را در یک نمودار تصویری ارائه نموده است. این راهنمای استفاده از آزمون های برای رشته های مختلف علوم اجتماعی، مدیریت، روان شناسی و …. قابل استفاده است. آزمون های آماری به تفکیک اهداف پژوهشی در نمودار قرار گرفته اند. فرمت فایل: پی دی اف …

دیدگاهتان را بنویسید