دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 22)

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 22) 1

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 22)

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 22) 2
          مشخصات محصولی که قرار است دانلود کنید:  دانلود  5 دقیقه اخبار انگلیسی  در سطح متوسط در قالب فایل MP3 همراه با متن پیاده شده در قالب فایل PDF در4 صفحه …

دیدگاهتان را بنویسید