دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 21)

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 21) 1

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 21)

دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 21) 2
              مشخصات محصولی که قرار است دانلود کنید:  دانلود  5 دقیقه اخبار انگلیسی  در سطح متوسط در قالب فایل MP3 همراه با متن پیاده شده در قالب فایل PDF در3 صفحه   …

دیدگاهتان را بنویسید