حل مسائل کامل درس فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمه هادی تالیف اس ام زی و مینگ لی در 142 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل کامل درس فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمه هادی تالیف اس ام زی و مینگ لی در 142 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی 1

حل مسائل کامل درس فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمه هادی تالیف اس ام زی و مینگ لی در 142 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی

حل مسائل کامل درس فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمه هادی تالیف اس ام زی و مینگ لی در 142 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی 2
              نیمه‌رسانا یا نیمه‌هادی (به انگلیسی: Semiconductor ) عنصر یا ماده‌ای است که رسانایی الکتریکی آن حالتی بین مواد رسانا از قبیل مس و مواد عایق الکتریکی مانند شیشه باشد. مقاومت الکتریکی مواد نیمه‌رسانا برعکس فلزات، با افزایش دما کاهش می‌یابد. خواص رسانایی این مواد را می‌توان با افزایش دقیق و کنترل شده ناخالصی‌ها تغییر داد، که به این فرایند «دوپینگ» یا «آلایش» گفته می‌شود.خصلت فیزیکی مشخصه ی یک نیمه رسانا این است که رسانایی الکتریکی آن با افزایش دما افزایش می یابد.رسانایی نیمه رساناها در دمای اتاق چیزی بین رسانایی فلزات و نارساناها است.مرز بین نارساناها و نیمه رساناها به وسیله گاف نوار تعیین میشود.میزان رسانایی جامد معیار خوبی برای قضاوت نیست چرا که ممکن است یک ماده در اٍر افزایش دما رسانایی پایین،متوسط و یا بالایی از خود نشان دهد.مقدار گاف نوار و رسانایی که مبنای تعیین یک جامد به عنوان نیمه رسانا و یا نارسانا قرار گیرد …

دیدگاهتان را بنویسید