جزوه نکات طلایی سیستم عصبی

جزوه نکات طلایی سیستم عصبی 1
جزوه نکات طلایی سیستم عصبی

جزوه-نکات-طلایی-سیستم-عصبی

توضیحات:
جزوه نکات طلایی سیستم عصبی ، زیست شناسی یازدهم، فصل 1، در قالب فایل pdf و در 30 صفحه.
جزوه بی نظیر برای آمادگی هر چه تمام تر برای کنکور و آزمون های آزمایشی. در بر گیرنده ریز نکات پر تکرار کنکور و آزمون ها+نکته مشاوره ای-انگیزشی

طراحی حرفه ای و رنگی-جذاب!
کامل ترین و جامع ترین جزوه سیستم عصبی برای دکتر های آینده!

فهرست مطالب فایل:
گفتار1:سلول های بافت عصبی
گفتار2:ساختار دستگاه عصبی
گفتار3:دستگاه عصبی جانوران

بخشی از فایل دانلودی:

  • یاخته های پشتیبان فعالیت عصبی ندارند یاخته های پشتیبان پتانسیل عمل و به طورکلی اختالف پتانسیل ایجاد نمی کنند.
  • نورون رابط غالف میلین ندارد در همه بخش هایش قادر به دریافت و هدایت (نه انتقال!) پیام است.
  • تعداد گره رانویه با سرعت هدایت پیام رابطه معکوس دارد.
  • گره ها بیشتر= سرعت کند تر
  • در نورون حسی : دندریت- جسم یاخته ای- و بخش کمی از آکسون درون بخش مرکزی اعصاب قرار می گیرد.
  • در نورون حرکتی: دندریت- جسم یاخته ای- و بخش کمی از آکسون درون بخش مرکزی اعصاب قرار می گیرد.
  • نورون رابط: کامال در بخش مرکزی اعصاب قرار دارد.
دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید