بهداشت و روان (فایل ورد 17 صفحه)

بهداشت و روان (فایل ورد 17 صفحه) 1

بهداشت و روان (فایل ورد 17 صفحه)

بهداشت و روان (فایل ورد 17 صفحه) 2
 فهرست مطالب مقدمه. 3 تاريخچه. 3 سلامتي چيست؟ 4 سلامت روان يعني چه؟ 4 تعريف بهداشت روان. 4 تعريف سازمان جهاني. 4 بیماری روانی چیست؟ 5 چه چیز بیماری روانی نیست؟ 5 ناتوانی روانی چیست؟ 5 شاخص های بیماری روانی. 6 بهداشت (سلامت) روانی به چه معناست؟ 6 معیارهای سلامت روانی. 7 انواع بیماری های روانی: 7 عوامل موثر در بروز بیماری های روانی: 7 عوامل محیطی: 7 پیشگیری از بیماری های روانی: 8 ـ شناسایی مبتلایان به اختلالات روانی مزمن. 8 فشارهای ناشی از بیماری روانی كدام است ؟ 8 آیا امیدی نیست ؟ 9 درباره بیماری شدید روانی چه می دانید ؟ 9 بهداشت روانی دوران بلوغ. 10 توجه به تأثیر مشكلات اجتماعی. 12 آموزش مهارت در برقراری روابط اجتماعی. 12 استقلال طلبی نوجوان. 12 نقش مذهب در سلامت روان. 12 کنار آمدن با استرس های روزانه. 14 منابع. 17 …

دیدگاهتان را بنویسید