اهمیت نماز و دلایل عدم استقبال دانش آموزان از شرکت در نماز جماعت مدارس

اهمیت نماز و دلایل عدم استقبال دانش آموزان از شرکت در نماز جماعت مدارس

در این تحقیق 4015 کلمه ای 11 صفحه ای، ابتدا به اهمیت نماز و همچنین نماز جماعت پرداخته می شود و سپس با مرور چند تحقیق انجام شده در مناطق مختلف کشور، دلایل عدم رغبت و تمایل دانش آموزان به شرکت در نمازهای جماعت مدارس بررسی شده است و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات نیز بیان شده است. در این تحقیق از 8 منبع معتبر استفاده شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید