پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند – 15 اسلاید

پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند - 15 اسلاید 1

پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند – 15 اسلاید

پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند - 15 اسلاید 2
پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند وظایف کنترل کننده شارژ   1. اندازه گیری ولتاژ خروجی پانل ها   2. اندازه گیری جریان خروجی پانل ها   3. اندازه گیری ولتاژ خروجی باتری ها   4. اندازه گیری جریان خروجی باطری ها   5. اندازه گیری دمای محیط پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند   6. اندازه گیری غلظت الکترولیت باتری ها   7.تصمیم گیری قطع یا وصل ولتاژ جریان خروجی پانل ها جهت شارژ باطری ها                8.تصمیم گیری قطع یا وصل ولتاژ جریان خروجی پانل ها جهت شارژ مصرف کننده هامزایای شبکه   1.کاهش انتشار گاز های گل خانه ای   2. بهبود کیفیت توان   3.کاهش هزینه های مصرف ¨اجزاء سیستم فتوولتائیک پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند ¨&n …

دیدگاهتان را بنویسید