پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند – 17 اسلاید

پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند – 17 اسلاید


پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند ¡اجزاء سیستم فتوولتائیک ¡  1. آرایه های فتوولتائیک ¡2. سیستم دنبال کننده تابش  خوشید ¡AC/DC      3. اینورتریا مبدل الکترونیک قدرت ¡      4. ذخیر ساز ¡      5. دنبال کننده حداکثر توانوظایف کنترل کننده شارژ   1. اندازه گیری ولتاژ خروجی پانل ها   2. اندازه گیری جریان خروجی پانل ها   3. اندازه گیری ولتاژ خروجی باتری ها   4. اندازه گیری جریان خروجی باطری ها   5. اندازه گیری دمای محیط پاورپوینت طراحی کنترل کننده فرکانس در ریزشبکه های هوشمند   6. اندازه گیری غلظت الکترولیت باتری ها   7.تصمیم گیری قطع یا وصل ولتاژ جریان خروجی پانل ها جهت شارژ باطری ها         &nb …

پاسخی بگذارید